აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
საინიციატივო აუდიტი

საინიციატივო (ნებაყოფლობითი აუდიტი) ტარდება ორგანიზაციის ინიციატივით საგადასახადო, საფინანსო და სამეურნეო რისკების შემცირების მიზნით. მისი ჩატარება მიზანშეწონილია ხელმძღვანელის ან მთავარი ბუღალტერის შეცვლის შემთხვევაში; მესაკუთრის ან პოტენციური ინვესტორის მოთხოვნით, ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის შემოწმებისას; ბიზნესის შეძენის შემთხვევაში; საგადასახადო შემოწმების წინ.

აუდიტი საშუალებას იძლევა დროულად გამოვლინდეს და შესწორდეს ფინანსური ანგარიშგებისას დაშვებული შეცდომები. აუდიტი ასევე საშუალებას იძლევა შეფასდეს ორგანიზაციის ბუღალტერისა და კომპანიის აღმასრულებელი ორგანოების მუშაობის ეფექტურობა.

აუდიტი განსაკუთრებით ეფექტურია წლიური ბალანსის მომზადების, ჩაბარების და საგადასახადო შემოწმების შესაძლო შედეგების განსაზღვრის მიზნით. ის საწარმოში რეალური ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ოპერატიული ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა და ასევე ამცირებს საგადასახადო რისკის ალბათობასაც.

აუდიტის დროს ვლინდება საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ნაკლოვანებები, რომლის შედეგიცაა ფინანსური ინფორმაციის დამახინჯება და საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა თუ შემცირება.

 

ფლეშ სიახლეები

ჩვენი მომსახურების ფასები არის ოპტიმალური, მისაღები ხარისხისა და პასუხისმგებლობის გათვალისიწინებით.გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

We have 5 guests online