აუდიტორული კომპანია

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
კომპანიის პრინციპები და უპირატესობანი

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფის მიზანია დაიკავოს წამყვანი პოზიციები საქართველოს ბაზარზე და შეიქმნას უზადო რეპუტაცია და კორპორაციული იმიჯი.

ჩვენი კომპანია არის ჯგუფი, რომელიც შექმნილია ეფექტური საქმიანობისათვის. კომპანია თავის საქმიანობაში ყოველთვის იცავს უმაღლეს პროფესიულ სტანდარტებს.

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფის პრინციპებია:

 • პასუხისმგებლობა შესრულებულ სამუშაოზე;
 • თანხვედრა დასახულ მიზანთან;
 • სწრაფი რეაგირება ბაზრისადმი;
 • გადაწყვეტილებების სწრაფი მიღება;
 • მომხმარებელთა მოთხოვნილების განჭვრეტა;
 • ინდივიადუალური მიდგომა კლიენტების მოთხოვნების მიმართ, მათი პრობლემების სრული ანალიზი და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • კომპანიის თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, მრავალწლიანი გამოცდილება და გუნდური მუშაობის პრინციპი;
 • მომსახურების მაღალი ხარისხი;
 • სრული კონფიდენციალობა.

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფის უპირატესობებია:

 • საწარმოო და არასაწარმოო სფეროს ყველა დარგის, საქმიანობის სპეციფიკის ფლობა;
 • აწყობილი საგადასახადო და იურიდიული მექანიზმი;
 • გადასახადების ოპტიმიზაცია;
 • კლიენტების ყველა საქმიან ურთიერთობას შესაბამის ოფიციალურ ინსტანციებთან წარმართავს საკონსულტაციო ჯგუფი;
 • კლიენტს აღარ სჭირდება დამატებითი ტექნიკისა და პროგრამების შეძენა;
 • არ იქმნება პროფესიული კადრების მოძიების პრობლემა.

ჩვენი მიზანია დაგეხმაროთ:

 • არსებობის შესანარჩუნებლად;
 • ზრდასა და განვითარებაში;
 • კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში.
 

ფლეშ სიახლეები

ჩვენი მიზანი თქვენი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობაა!
გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

We have 5 guests online