აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
საბუღალტრო აღრიცხვა
ფინანსური აღრიცხვის ზრუნვის საგანია (წლიური) ფინანსური ანგარიშგების წარმოება აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენებითა და კანონმდებლობის მიხედვით. ეს მოიცავს კომპანიის მონეტარული ოპერაციების ჩანაწერებს, მათ კლასიფიცირებას და წარდგენას (ბალანსის, შემოსავლებისა, ნაღდი ფულის მოძრაობისა, საკუთარ კაპიტალში მომხადრი ცვლილებების ანგარიშგების და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებებს) ყოველი სააღრიცხვო პერიოდის ბოლოს, დადგენილი კონცეპფციების, პრინციპების, აღრიცხვის სტანდარტებისა და საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად.

ფინანსურმა ფუნქციამ უნდა შეძლოს კომპანიის რესურსების სწორი გადანაწილება, საგადასახადო ვალდებულებების დაანგარიშება, კუთვნილი გადასახადების შემსუბუქება და ადმინისტრირება.
 

ფლეშ სიახლეები

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი პროფესიონალთა ჯგუფია.გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

We have 9 guests online