აუდიტორული კომპანია

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება

საბუღალტრო აღრიცხვის ფუნქციის გადაცემა ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფისათვს საშუალებას გაძლევთ უფრო ხარისხიანად, ეფექტურად, ნაკლები რისკითა და დანახარჯებით წარმართოთ თქვენი კომპანიის ფინანსური აღრიცხვა.

ჩვენი კომპანია სრულ პასუხისმგებლობას იღებს თქვენი ორგანიზაციის საბუღალტრულო აღრიცხვის სრულფასოვნებაზე, რაც საშუალებას მოგცემთ, დაზოგოთ დრო და ის თქვენი ძირითადი საქმიანობის სრულყოფასა და გაუმჯობესებას მოახმაროთ. თქვენი ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშგება სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასა და აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამის შესაძლებლობას ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფის კვალიფიციური კადრები იძლევა, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში ადევნებენ თვალყურს კანონმდებლობის ყველა ცვლილებას.

ცნობილი ფაქტია, რომ საწარმოს სწორ საბუღალტრო აღრიცხვის და სწორ წარმართვაზე პასუხს აგებს საწარმოს ხელმძღვანელი. თუ საწარმოს ბუღალტერი შეცდომას უშვებს, ეს ხელმძღვანელს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის, მაშინ როცა ჩვენი კომპანიის თანამშრომლის მიერ დაშვებული შეცდომის შედეგს ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი აანაზღაურებს.

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:

 • საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებასა და, ფინანსური საქმიანობიდან გამომდინარე, ანგარიშთა მოქნილი გეგმის მომზადებას. შედეგად მიღებული ფინანსური ინფორმაციის დამუშავებას საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით;
 • ფინანსური და სამეურნეო ოპერაციების ეფექტური მართვის დანერგვას;
 • შიდა სამუშაო დოკუმენტების ფორმების შექმნას;
 • საწარმოს ფინანსური და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავებაში მონაწილეობას, პროცედურების დაცვაზე კონტროლის უზრუნველყოფას;
 • საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობის აღრიცხვას საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით;
 • გადამხდელების საგადასახადო ვალდებულებათა მიხედვით დავალიანების წარმოშობის მიზეზების შესწავლას;
 • საწარმოს თანამშრომელთათვის ფინანსურ, საგადასახადო და პროცედურულ საკითხებზე ტრენინგებისა და კონსულტაციების ჩატარებას;
 • საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ყველა პროცესის კონტროლს (შიდა აუდიტი). მ.შ: შესრულებული საბუღალტრო გატარებების შემოწმებას;
 • საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ყოველთვიური, ყოველკვარტალური, წლიური ინფორმაციის მიწოდებას საზოდაგოების დირექტორისა, ასევე დამფუძნებლებისათვის;
 • საწარმოს კუთვნილი გადასახადების სწორ და დროულ დაანგარიშებას; საგადასახადო დეკლარაციების (გაანგარიშებების) წარდგენას.
 • საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, მესამე პირთან ურთიერთობისას, საწარმოს ფინანსური ინტერესების დაცვას.
 

ფლეშ სიახლეები

ჩვენი მიზანი თქვენი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობაა!
გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

We have 8 guests online