აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
სავალდებულო აუდიტი

სავალდებულო აუდიტი აუცილებელი ყოველწლიური აუდიტორული შემოწმებაა, რომელიც ტარდება ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის დადასტურების მიზნით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარება:

  • ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, სპეციალური სახელმწიფო ფონდები, საფონდო და სასაქონლო ბირჟები;
  • ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები და საინვესტიციო ინსტიტუტები;
  • სხვა სუბიექტები, რომელთა სიასაც ყოველწლიურად ამტკიცებს ფინანსთა სამინისტრო.
 

ფლეშ სიახლეები

ჩვენი მიზანი თქვენი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობაა!
გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

 10 სტუმარი